Οικονομική Κατηγορία: Art ECOnomy

Κάλυψη από 1 φωτογράφο
Προετοιμασία γαμπρού
Προετοιμασία νύφης
Φωτογράφιση μυστηρίου
Φωτογράφιση την ίδια ημέρα
Δεξίωση (1 ώρα)
1 μεσαίο ψηφιακό άλμπουμ
+3 μικρά ψηφιακά άλμπουμ

Αναβαθμισμένη κατηγορία:
Red Rose

Κάλυψη από 2 φωτογράφους
Προετοιμασία γαμπρού
Προετοιμασία νύφης
Φωτογράφιση μυστηρίου
Φωτογράφιση την ίδια ημέρα
Δεξίωση (2 ώρες)
1 μεγάλο ψηφιακό άλμπουμ
+1 μικρό ψηφιακό άλμπουμ

Αναβαθμισμένη κατηγορία:
Lotus

Κάλυψη από 2 φωτογράφους
Προετοιμασία γαμπρού
Προετοιμασία νύφης
Φωτογράφιση μυστηρίου
Δεξίωση (2 ώρες+)
Φωτογράφιση Επόμενης μέρας
1 μεγάλο ψηφιακό άλμπουμ
+3 μικρά ψηφιακά άλμπουμ